Vedtektene for Grefsen og Disen Velforening er for tiden under revisjon, og vil bli presentert før årsmøtet våren 2020.