Grefsen & Disen Vel
Postadresse

Postboks 14 Nydalen
0409 OSLO

Org nr

979 251 793

Kontaktperson : Daglig leder Jon Olsen

Telefon: Mobil 970 31 844 Telefontid 9-20

(Kontortid: onsdag kl. 15.30-17.30 for omvisning)

E-post: kontakt@grefsenogdisenvel.no

Adresse

Grefsen og Disen Velhus (Svetter’n)

Kjelsåsveien 18

Pb 14 Nydalen

0409 Oslo