Anleggsarbeidet i Grefsenveien

Anleggsarbeidet i Grefsenveien

Publisert av Rolf Vegard Pålerud den 02.11.19. Oppdatert 04.11.19.

Anleggsarbeidet i Grefsenveien

I forbindelse med utskifting og oppgradering av hovedvannrør i Oslo, vil Grefsenveien fra Ringveien til over Lettvintveien bli helt eller delvis stengt i en periode på halvannet år. Veien vil etter planen stenges i slutten av november 2018. I tilknytning til dette arbeidet vil det også legges nye trikkeskinner og traseer tilpasset de nye Oslo-trikkene.

Det er estimert at av de 10.000 bilene som i dag kjører ut i Storokrysset fra Grefsenveien så vil rundt 4000 biler velge alternativ rute på sørsiden av Grefsenveien ned Kjelsåsveien ut i Ring 3 gjennom Muselunden når Grefsenveien stenges. 4000 tusen biler vil trolig velge alternativ rute på nordsiden av Grefsenveien og ut på Ringveien gjennom Betzy Kjelsbergs vei, mens 2000 som kjører nordover over Kjelsås/Frysja. Dette vil medføre en betydelig økning av trafikk på sideveiene til Grefsenveien, et område der det er skoleveier til både Grefsen og Disen skole.

Sporveien jobber med planer for å trafikksikkerhet og fremkommelighet i forbindelse med anleggsarbeidet. Det åpnes blant annet for fysiske tiltak som trafikklys, parkering forbudt og midlertidige fartsdumper i belastede områder. Nordre Aker bydel samt FAU på skolene og Grefsen og Disen vel er tatt med som høringsinstanser i dette arbeidet.