Årsmøte

Publisert av Rolf Vegard Pålerud den 26.02.20. Oppdatert 15.03.20.

 

                                                                                                                                              Oslo, 17. februar 2020

 

Avlyst pga. Korona viruset 

vi kommer tilbake med ny

innkalling.

Kjære medlem i Grefsen og Disen Vel,

 

GREFSEN OG DISEN VEL


INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2020

Onsdag 25mars kl. 18.00

 

VELHUSET SVETTER’N, KJELSÅSVEIEN 18

 

 


Styreleder Gudveig Henryette Aaby ønsker velkommen, og introduserer Bente M. Larsen leder av bydelsutvalget i Nordre Aker. Hun vil orientere om hvordan bydelsutvalget og beboerne i bydelen vår kan samarbeide til felles beste.

 

 

 

SAKSLISTE ÅRSMØTE

 

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av dirigent
4. Valg av referent
5. Valg av to personer for underskrift av protokoll
6. Årsberetning for 2019 *
7. Regnskap for 2019
8. Revisors beretning
9. Budsjett for 2020
10. Godkjenning av forslag til reviderte vedtekter
11. Innkomne forslag **
12. Valg av 
• Styre
• Revisor
• Valgkomite

13. Eventuelt

 

*Styrets årsberetning, regnskap og budsjett følger vedlagt for medlemmer i e-post.

**Saker til pkt. 11 «Innkomne forslag», må være styret ihende senest fire uker før møtet dersom de skal kunne stemmes over på årsmøtet.

 

 

 

Vel møtt!

 

Hilsen Styret i Grefsen og Disen vel