Årsberetning GDV 2019

Publisert av Rolf Vegard Pålerud den 25.09.20.

               

                                                              

ÅRSBERETNING 2019

                                FOR GREFSEN OG DISEN VEL

 

Det planlagte årsmøtet i april 2019 lot seg ikke gjennomføre, og ble besluttet utsatt. Styret frem til det ordinære årsmøtet 11.09.19 besto av:

Styreleder                                                     Erik Høydal

Nestleder                                                      Gudveig Henryette Aaby

Styremedlem/kasserer                                 Erling Haaland

Styremedlem/sekretær                                Vigdis Dahlseide

Styremedlem                                                 Runar Eikeset

Styremedlem                                                Marianne Tveit (utgått av styret i april 2019)

Styremedlem                                                Marte Zierfuss (utgått av styret i april 2019)

Revisor:                                                         Odd Nielsen

 

Valgkomite:                                                  Anne Kummen, Erik Høydal, Harald Koht

 

Daglig leder:                                                  Jon Bjerke Olsen

 

Erik Høydal, Vigdis Dahlseide og Odd Nielsen tok ikke gjenvalg.

 

 

 

Ordinært årsmøte ble holdt onsdag 11.09.2019 i Grefsen og Disen velhus med godt

fremmøte. På dette møtet ble det valgt nytt styre i Grefsen og Disen Vel.

 

Styret etter årsmøtet 11.09.19 er som følger:

Styreleder:                                                    Gudveig Henryette Aaby

Nestleder:                                                     Runar Eikeset

Styremedlem/kasserer                                Erling Haaland

Styremedlem                                                Rolf Vegard Pålerud

Styremedlem                                                Sverre Gaarder

Varamedlem                                                 Bjørn Halvorsen

Varamedlem                                                 Pål Rongved

·         Vigdis Dahlseide er sekretær for det nye styret inntil avslutningen av årsmøtet 25.03.2020. (Utsatt til 23.09.2020)

 

Antall medlemmer i Grefsen og Disen Vel

I 2019 var det 163 betalende medlemmer i Grefsen og Disen Vel.

Antall møter:

Det har vært avholdt 10 styremøter i 2019, ett årsmøte, en styremiddag og en dugnad i forbindelse med juletrefesten i januar.


Trafikksituasjonen i nærområdet

Styret har vært i nær kontakt med Sporveien i forbindelse med de trafikale problemene i vårt område grunnet oppgraderingen av Grefsenveien.  Det har vært særlig fokus på sikkerheten for barn og unge på skolevei, og også på støy for beboerne.


Gransjordet

Styret vil fremdeles være i dialog med administrasjonen i Nordre Aker Bydel og Bymiljøetaten angående utvikling av Gransjordet.  Vi håper å få til et samarbeid med Sporveien når de skal tilbakestille jordet slik det var før veiarbeidene på området ble satt i gang. En oppgradering av jordet til en fin park er på dagsordenen. 

 

Medlemsarrangementer:

·         Vellets tradisjonelle juletrefest gikk av stabelen 9. januar 2019 i velhuset.  Det ble en minnerik kveld for de ca. 90 fremmøtte, med SAS nisseorkester, sang, spill, film og tryllekunstner – og selvfølgelig til slutt besøk av julenissen med pakker til barna.

 

Styrets arbeid

·         Styret er ansvarlig for driften av velhuset, som hadde stabile leietakere i 2019.

·         Mye tid går med til å administrere tiltak rundt vedlikehold av bygningen og utleie av lokalene.

·         Kontrakt med daglig leder er fornyet.

·         Et nytt ventilasjonsanlegg ble installert i storsalen i 2019.  (Nå lever nok stedet ikke helt opp til sitt morsomme navn fra gamle dager da det var kino der, men ingen ventilasjon!)  Dette var en stor investering for vellet, men nå klager ikke naboene lenger på støy fra velhuset i helgene.  I tillegg patruljerer Securitas stedet i helgene, for å etterse at utleiereglementet overholdes.  Temperaturen i lokalet er nå jevn og behagelig. 

·         Parketten vedlikeholdes regelmessig.  Stoler og gardiner renses jevnlig og kjøkkenet etterfylles med glass, bestikk og kaffekanner.

 

 

Aktiviteter

Det var et høyt antall utleiedager til enkeltstående arrangementer i 2019.

På våre hjemmesider http://grefsenogdisenvel.no er det en kalender som viser når lokalene er utleid.  Dette gjør det enkelt å gå inn for å se når lokalene er ledige.

Lydanlegg og projektor kan leies av Vellet.

 

Økonomi

·         Driften av velhuset ga en inntekt i 2019 på kr.1.097.810, som er en økning på kr. 11.765 fra 2018, hvor inntekten var kr.1.086.45.

·         Årsresultatet for 2019 gir et underskudd på kr. - 83.420, mot et overskudd for 2018 på kr.153.568.


Årsaken til det negative resultatavviket i forhold til 2018 skyldes primært to kostnadsposter;

-          Nytt ventilasjonsanlegg med ca. kr. 150.000, ref. post 6560 Rep. og vedlikehold i resultatregnskapet.

-          Advokatbistand på ca. kr. 50.000 i forbindelse med ekstra ordinært årsmøte, ref. post 6720 Andre honorarer i resultatregnskapet.

·         Styret viser til regnskapet som legges frem under eget punkt på agendaen.

·         Budsjett for 2020 er lagt frem som eget punkt.

 

Faste leietakere i 2019

·         Skinin Hudpleiesalong: www.skinin.no

·         Murmester Andersen: http://www.permurer.no

·         Grefsen Husene

·         Viken Fibernett

·         Barnehage: http://www.minbarnehage.no/100meterskogen

 

Styret arbeider kontinuerlig for sitt nærmiljø og har alltid §1 i vedtektene i tankene:

Formål: Velforeningen skal være et forum for distriktets beboere og ivareta stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

 

 

Grefsen, 23.09.2020

 

Styret i Grefsen og Disen Vel